Radionica "Explore the Wondernature pod vodstvom Wondernature udruge" održana u Crnom Lugu

Radionica "Explore the Wondernature pod vodstvom Wondernature udruge" održana u Crnom Lugu

Subjekt d.o.o. organizirao je 23. lipnja radionicu za turističke ponuđače u okviru projekta prekogranične suradnje NATURE&WILDLIFE na temu: Explore the Wondernature pod vodstvom Wondernature udruge.

Na radionicu su pozvani turistički ponuđači, udruge i društva koja djeluju na području Gorskog kotara. Na prvom dijelu radionice predstavljen je projekt NATURE&WILDLIFE i turistički proizvod Explore the Wondernature koji je nastao u sklopu projekta te je ujedno i najvažniji projektni produkt. U drugom dijelu, sudionicima je predstavljena udruga turističkih djelatnika Gorskog kotara "Wondernature" koja je osnovana s ciljem boljeg povezivanja i suradnje svih turističkih dionika devet administrativnih jedinica Gorskog kotara. Drugi dio vodila je osnivačica udruge Jelena Holenko Pirc iz turističke agencije Lynx and Fox. Nakon radionice, za sudionike je organiziran izlet u prirodu. Uputili su se u šetnju poučnom stazom Leska uz stručnog vodiča NP Risnjak i vodiča specijalista za Gorski kotar (Lynx and Fox) uz razgovor o prirodnim i kulturnim znamenitostima parka i okolice.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2022. by znaor.com