Predstavljanje novog turističkog proizvoda Explore the Wondernature

Predstavljanje novog turističkog proizvoda Explore the Wondernature

Subjekt d.o.o., organizirao je u sklopu projekta Nature&Wildlife radionicu predstavljanja turističkog proizvoda Explore the Wondernature turističkim ponuđačima.

Radionica je bila održana 25.02.2020. u 10 sati u prostorijama Prirodoslovnog muzeja Rijeka.

Valerij Jurešić predstavio je projekt i novonastali turistički proizvod sudionicima, a nakon toga je Mateja Simčič objasnila način na koji je proizvod nastao. Nakon uvodnih riječi Mateje kao vodećeg partnera i Valerija Jurešića kao organizatora sastanka, riječ je preuzela Marjeta Jeraj iz Alpe-Adria-Vita koja je zaslužna za oblikovanje proizvoda. Marjeta je sudionicima predstavila proizvod i itinerar po danima kako bi ih pripremila za diskusiju u drugom dijelu radionice.

U drugom dijelu raspravljalo se o samom proizvodu te je glavni cilj bio čuti mišljenja turističkih ponuđača te pronaći način kako ih uključiti u program.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2022. by znaor.com