Održana kružna tura po industrijskoj baštini Labina i Rijeke

Održana kružna tura po industrijskoj baštini Labina i Rijeke

U srijedu, 14. listopada 2020. godine održana je kružna tura Labin-Rijeka osmišljena u sklopu projekta Inspiracija – Revitalizacija gradova industrijske baštine Trbovlja, Slovenske Bistrice, Labina i Rijeke kroz razvoj kulturnog turizma kao dio tematski osmišljenih paketa unutar projekta.

 

Kružna tura Labin-Rijeka je obuhvatila fakultativni razgled muzejske mobilne mašine u DKC “Lamparna”, Bijenale industrijske baštine po lokacijama u Labinu, posjet suvenirnice “Meranija” u Labinu, razgled Fortice, uz izvedbu interpretativne šetnje Istre Inspirita Štorije o Labinu po lokacijama: Društveno-kulturni centar “Lamparna”, info točka projekta Narodni muzej Labin i Memorijalna zbirka Matije Vlačića Ilirika gdje su posjetitelji bili uključeni u priču o rudarskom životu, ali i saznati sve o ličnostima vezanim za istarsku povijest, točnije Matiji Vlačiću Iliriku i Giuseppini Martinuzzi. U sklopu ture organiziran je i ručak u duhu rudarske marende u restoranu Kvarner u Labinu. Nakon završenih aktivnosti u Labinu, sudionici su krenuli put Rijeke gdje se održao program s posjetom riječkog svjetionika, hotela Emigranti, stambene zgrade ljuštionice riže, prve industrijske rafinerije mineralnog ulja, remize, palače Roberta  Whiteheada, 3. Maja i lansirane rampe torpeda. S pogledom s Trsata sudionici kružne ture upoznali su priče iza nekadašnje komunalne klaonice, spalionice smeća, tvornice papira, ljevaonice željeza i tvornice sapuna te su posjetiti izložbu Torpedo-prvi u svijetu u sklopu Muzeja grada Rijeke. Za kraj dana, sudionici su uživali u autentičnoj večeri u ribarskoj kolibi Feral.

S obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti Covid-19, kružna tura realizirana je uz provođenje svih preporuka i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od strane organizatora, izvođača i sudionika.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka
+385 99 808 2077

© 2020 by znaor.com