E-bike tura industrijskom baštinom grada Rijeke

E-bike tura industrijskom baštinom grada Rijeke

U sklopu projekta Inspiracija, u subotu, 17. listopada 2020. održana je prva tura električnim biciklima po riječkoj industrijskoj baštini, pod vodstvom agencije Promotiv travel. Tura je krenula sa Molo longa gdje su sudionici opremljeni električnim biciklima, kacigama te kartom industrijske baštine grada Rijeke. Prema industrijskoj zoni predjela Školjić uputili su se putem riječke tržnice i Mrtvog kanala. Ovdje su sudionici imali priliku vidjeti većinu industrija koje su nekad djelovale na tom području: tvornica leda, prerada kože, klaonica, tvornica sapuna te kompleks Tvornice papira Hartera. Na drugoj strani obale Rječine, danas Vodovodnoj ulici, sudionici su upoznati s bivšom ljevaonicom, tvornicom tjestenine, tvornicom sapuna, kožarom, termoelektranom i crpilištem. Potom se krenulo u smjeru katedrale sv. Vida. Put se nastavio Adamićevom i Krešimirovom ulicom prema ulici Milutina Baraća u kojoj se nalazi svjetionik, nekadašnji Hotel Emigranti, rafinerija nafte, Vila Whitehead te današnje brodogradilište 3. Maj. Posebnu pozornost posvetilo se ostacima lansirne rampe Torpeda, čiji je izložbeni postav posjećen u povratku od Mlake prema lučkim skladištima, u Muzeju torpeda. Biciklistička tura zaključena je na Molo longu odakle se pruža pogled na riječku luku, lučka skladišta i ostatke brojnih građevinskih stilova. Dan je zaokružen radničkom marendom u ribarskoj konobi Feral.

Testna turistička tura dio je aktivnosti projekta "Inspiracija - Revitalizacija gradova industrijske baštine Trbovlja, Slovenske Bistrice, Labina i Rijeke kroz razvoj kulturnog turizma"  koji je financiran kroz Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2022. by znaor.com