Fokusirani smo na specifične teme i programe EU za koje mnogi drugi jednostavno nemaju potrebno iskustvo i ekspertizu.

Interreg programi

Programi Europske teritorijalne suradnje, odnosno Interreg programi jedan su od ključnih instrumenata EU za postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja putem
međunarodne suradnje. Cilj Interreg programa jest partnerski rješavati zajedničke izazove te zajednički pronaći rješenja u područjima poput zaštite okoliša, istraživanja, obrazovanja, prometa, održive energije, kulturne baštine i dr. Kroz suradnički pristup želi se smanjiti negativan utjecaj granica i promovirati društveno-gospodarska kohezija Europske unije.

Erasmus+

Erasmus+ vodeći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Erasmus+ je puno više od programa razmjene i suradnje – ovaj program otvara vrata međunarodnim iskustvima, stvara nove i učvršćuje postojeće međunarodne veze i partnerstva, a sudjelovanjem u Erasmusu+ dajete sebi priliku za nova iskustva i ideje, te postajete dio jedne europske i globalne mreže ambicioznih organizacija.

Kreativna Europa

Creative Europe vodeća je inicijativa EU namijenjena kulturi i audiovizualnim umjetnostima. Ovaj program otvara vrata umjetnicima, kreativcima i kulturnim organizacijama, nudeći platformu za međunarodnu suradnju, razmjenu ideja i razvoj inovativnih projekata. Vaša će organizacija sudjelovanjem ostaviti snažan kreativni trag te postati dio dinamične mreže koja promiče kulturnu raznolikost i kreativni izraz, dok istovremeno jača kulturnu i kreativnu industriju u Europi.

ESF

Europski socijalni fond (ESF) ključni je instrument Europske unije za promicanje zapošljavanja, pomažući ljudima da dobiju bolje poslove i osiguravajući pravednije mogućnosti za sve građane EU-a. Financiranjem stotina projekata ESF ulaže u organizacije i ljudski kapital – radnike, mlade i sve one koji traže bolju budućnost, čineći europsko društvo jačim, kohezivnijim i konkurentnijim na globalnom tržištu.